Bilgi Güvenliği Politikası

Site’nin kullanılması, Sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Site’ye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar(malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Sese Atelier’ in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Sese Atelier’ den her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcıların ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sürekli bir şekilde ve ayıpsız faaliyette bulunacağı hususunda Sese Atelier herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir. Sese Atelier, kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı Sitede sunulan ve yayınlanan bilgi ve verilerin içeriği, doğruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği hususunda herhangi bir bir taahhütte bulunmamakta veya bir garanti vermemektedir.

Sese Atelier, bannerlar vasıtasıyla, veya başkaca bir şekilde adresi verilen, reklamı yapılan veya paylaşılan internet sitelerinin içeriğinden veya bu sitelerde sunulan hizmet ve faaliyetlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site’nin kullanılması, Site’ ye giriş veya erişim yapılması sırasında Kullanıcılar, Sese Atelier' in ve üçüncü kişilerin yasal haklarını göz önünde bulundurmak ve bu hakları ihlal etmemek ile yükümlüdür. Kullanıcılar, herhangi bir üçüncü kişinin yasal hakkının ihlal edilmesi sebebiyle doğacak zararlardan tamamen kendilerinin sorumlu olduklarını ve Sese Atelier' in bu zararlardan sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.